Ylivieskan Rotaryklubin keskeinen tehtävä on Rotary Internationalin (RI) suosituksen mukaisesti edistää jäsentensä keskinäistä toveruutta: Sen viikkokokoukset antavat mahdollisuuden seurata laaja-alaisesti alueen ja yhteiskunnan kehitystä. Sen projektit antavat mahdollisuuden kotimaiseen ja kansainväliseen hyväntekeväisyyteen. Klubin jäsenet voivat osallistua myös muiden rotaryklubien kokouksiin ja rotaryjärjestön toimintaan, ja verkottua siten haluamallaan tavalla. 

Klubiin kuuluu 26 eri aloja edustavaa jäsentää. Klubin keskeinen tavoite on jäsenmäärän kasvattaminen ja naisjäsenten lukumäärän lisäämisen. Taulukko havainnollistaa tavoiteltavaa muutosta.

jsentietotaulukko 20172018

Hallinto ja kokoukset

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä viikkokokouspäivänä viikkokokouksen jälkeen. Vuosikokous, vaalikokous ja kuvernöörin vierailut toteutetaan viikkokokousten yhteydessä.

Klubin viikkokokoukset pidetään torstaisin klo 18-19 Hotelli Käenpesän tiloissa. Viikkokokouksen keskeisin sisältö on eri alojen asiantuntijoiden alustamat keskustelut. Osa viikkokokouksista toteutetaan tutustumisretkinä oman alueen yrityksiin ja liikelaitoksiin tai juhla-illallisena, joka on avec-tilaisuus erikoisohjelmalla, mm. Jouluateria.

Klubin kokousten aikataulu ja esitelmien aiheet esitellään klubin tiedotustoiminnan yhteydessä.

Palvelut

Ylivieskan Rotaryklubi tukee toimikauden 2017-2017 aikana seuraavia palveluita:
Alueen oppilaitoksista valmistuvien opiskelijoiden stipendi
Klubi toteuttaa Nuorisovaihto-palvelua kaudella 2017-2018 ja valmistelee toteutusta kaudelle 2018-2019 yhteistyönä Ylivieska-Jokivarsi Rotaryklubin kanssa.

Klubi valmistelee Rotary-rattaalla varustetun kiven hankintaa Ylivieskan Rotarypuiston yhteyteen.

Talous ja toimintasuunnitelmat

Ylivieskan Rotaryklubin toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma käsitellään vuosikokouksessa. Edellisen toimintakauden toimintakertomus, tuloslaskelma ja hallituksen vapauttaminen vastuusta käsitellään vuosikokouksessa.

Julkisuus ja tiedotustoiminta

Ylivieskan Rotaryklubi jakaa jäsenille matrikkelin ja tulostetun ohjelman toimintakauden alussa.
Kustakin viikkokokouksesta muistutetaan sähköpostilla. Internetissä klubi tiedottaa oman www-sivuston ja Facebookin kautta. Niissä molemmissa on klubin jäsenten oma yhteydenpito- ja keskustelukanava.

Klubi pyrkii hankkiman toiminnalleen myönteistä julkisuutta alueen lehdistössä.